Aleksitimi Kavramı*

ÖZET

“Duygular için söz yokluğu” anlamına gelen ve psikiyatri çevrelerince hızla kabul görmüş bir kavram olan aleksitimi, başlangıçta psikosomatik hastalardaki belirtileri açıklamak için ortaya atılmıştır. Ancak güncel çalışmalar aleksitiminin birçok farklı patolojik grupta ve hatta sağlıklı popülasyonda da karşımıza çıkan bir kişilik özelliği olabileceğini ortaya koymuştur. Bu noktada aleksitimi kavramının var olan yapı ve tanılardan ayrılması ve gerek kuramsal gerekse ölçümsel anlamda güvenirlik ve geçerliğine yönelik soru işaretlerinin ortadan kalkması için birçok araştırma yapılmıştır. Bu kuramsal derleme çalışmasında da, kavram üzerinde süre giden tartışmalar ne noktada olduğu sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu bağlamda, aleksitimi kavramı; özellikleri, kuramsal temelleri, diğer bozukluklarla ilişkisi ve ölçümü boyutlarında incelenmekte; hem ölçüme hem de kavrama yönelik eleştiriler ele alınmaktadır. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi’nde yayınlanan tüm metne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=37281

http://cappsy.org/archives/vol5/no4/cap_05_31.pdf?t=1388652667

* Şaşıoğlu, M., Gülol, Ç. & Tosun, A. (2013). Aleksitimi kavramı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry, 5(4), 507-527. doi:10.5455/cap.20130531

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir