Şema Terapinin Bugünü*

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi

DERLEME

Şema Terapinin Bugünü

Schema Therapy Today

Hasan Alp KARAOSMANOĞLU, Miray ŞAŞIOĞLU

Serbest, İstanbu

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2015;8(2):45-9
Makale Dili: TR
 
ÖZET
Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş Şema terapi kronik anksiyete/depresyon ve kişilik bozukluklarının tedavisinde etkinliği çeşitli araştırmalarla kanıtlanmış bütüncül bir terapi yaklaşımıdır. Bu yazıda şema terapinin öne çıkan dört temel kavramı olan temel duygusal ihtiyaçlar, şemalar, başa çıkma biçimleri ve modlar; ardından şema terapide kullanılan ilişkisel, bilişsel, yaşantısal ve davranışsal teknikler ele alınacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Kişilik bozukluğu; psikoterapi; tedavi sonucu

 
ABSTRACT
Schema Therapy is an integrative therapy approach, developed by Jeffrey Young. Its effectiveness on cronic anxiety and depression and personality disorders is validated in a number of studies. In this paper, four basic concept of schema therapy, which are basic emotional needs, schemas, coping modes and modes; and relational, cognitive, experiential and behavioral techniques used in schema therapy will be overviewed.

 

Keywords: Personality disorder; psychoherapy; treatment outcome

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir