Empatinin İki Farklı Yüzü: Kohut ve Rogers’a Göre Empati

Genel olarak, bir kişinin kendisini bir başka kişinin yerine koyabilmesi ve bu yolla onun duygu, düşünce, tutum ve yaşantısını anlayabilmesi olarak tarif edebileceğimiz empatinin varlığı (akt. Gülseren, 2001, sf.134), farklı yaklaşımların da üzerinde uzlaştığı üzere, psikoterapi uygulamalarında gerekli temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gülseren (2001, sf.135) empatinin tanımı yapılırken, zaman içinde kavramın farklı yönlerinin …

Empatinin İki Farklı Yüzü: Kohut ve Rogers’a Göre Empati Devamı »