Karşılaştırmalı Terapi Ekolleri

Özgürlük korkusu üzerine – Adam Phillips’ten bir alıntı

Sartre’ın Transcendence de l’Ego (Egonun Aşkınlığı) adlı yapıtında “olasılığın baş döndürücülüğü” adını verdiği kavramı açıklamak için kullandığı öykünün Adam Phillips tarafından bir miktar değiştirilmiş hali: “Sözkonusu öyküde, yeni evli genç bir çift her sabah alt kata inip birlikte kahvaltı ederler, sonra da kadın kocasına paltosunu giydirip işine uğurlar. Genç kadın bütün gününü pencerede oturup kocası […]

Özgürlük korkusu üzerine – Adam Phillips’ten bir alıntı Read More »

Psikoterapide “Diyalog” Kavramı

Miray Şaşıoğlu, Kl. Psk. Uzm. Geştalt, dinamik ve bilişsel kuramların üçü de, danışanın değişiminde ilişkinin önemine vurgu yapar. Ancak yapılan vurguların niteliği, ilişkiden iyileşme sürecinde nasıl yararlanıldığı, ilişkinin değişim için amaç mı araç mı olduğu, ilişkinin kurulmasında yararlanılan ve yorumlanılan araçlar, terapistin ilişki içindeki tavrı, ilişki içinde danışana terapi süreci ve gidişatı ile ilgili ne

Psikoterapide “Diyalog” Kavramı Read More »

Psikoterapide “temas” kavramı

Pek çok terapi yaklaşımı kişiyi çevreden ayrı olarak ele aldığından, cevaplanamaz bir soru olan, “kişiyi içsel güçler mi, yoksa çevresel güçler mi yönlendirir?” sorusuna takılıp kalmıştır. Geştalt terapisinin kurucusu Perls (1973: Daş, 2010) bu bilimlerin organizmayı ve çevreyi ayrı ayrı, yani birbirinden bağımsız olarak ele alarak bir yanılsamaya düştüğünü ileri sürer. Oysa Perls’e göre “psikoloji,

Psikoterapide “temas” kavramı Read More »

Psikoterapide “ihtiyaç” kavramı

Kuhn (1962: Mitchell, 2009) bilimdeki farklı paradigmaları, farklı düşünme biçimleri olarak tanımlamıştır. Buna göre, her model eldeki veri alanının tamamını kullanır; fakat her biri, bu verileri farklı biçimlerde bir araya getirir. Biz bu prensibin farklı terapötik yaklaşımların farklı kavramlara bakış ve yorumlayışlarında da geçerli olduğunu düşünüyoruz. Burdan hareketle ise, Geştalt terapinin ihtiyaçlar kavramını benzerlikler ve

Psikoterapide “ihtiyaç” kavramı Read More »

Temel ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya çıkan yapılar

Soru: Geştaltın sabitleşmesi ile BDT’deki temel inançlar ve şema kavramları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tartışınız. Geştalt yaklaşımında tamamlanmamış işler kavramı kişinin ihtiyaçlarını tatminkar biçimde karşılayamaması ile ilişkilidir. Bu durumda geştalt tamamlanamaz. Geştaltın tamamlanamaması iki şekilde ortaya çıkar: Birincisi geştaltın tamamlanmak üzere açık kalması, ikincisi ise geştaltın tamamlanmadan kapatılması, yani geştaltın sabitleşmesidir (Daş, 2010). Geştalt yaklaşımına

Temel ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya çıkan yapılar Read More »

Değişimde farkındalık ve eylemin rolü: bir uzlaşma

“Düşünmek, işte hepimizi böyle korkak ediyor. Azmin gürbüz rengi düşüncenin soluk gölgesiyle hasta bir renk alıyor. En büyük en mühim teşebbüsler, bu düşünce yüzünden mecralarını değiştiriyor; bir fiil adını almaktan çıkıyorlar.” Hamlet – 3. Sahne, 1. Perde Davranışçı kuramlar davranışın nedenini çevrede buldukları gibi, değişimin kaynağını da içsel ve ölçülemeyen bir süreç olan farkındalık ya

Değişimde farkındalık ve eylemin rolü: bir uzlaşma Read More »

Empatinin İki Farklı Yüzü: Kohut ve Rogers’a Göre Empati

Genel olarak, bir kişinin kendisini bir başka kişinin yerine koyabilmesi ve bu yolla onun duygu, düşünce, tutum ve yaşantısını anlayabilmesi olarak tarif edebileceğimiz empatinin varlığı (akt. Gülseren, 2001, sf.134), farklı yaklaşımların da üzerinde uzlaştığı üzere, psikoterapi uygulamalarında gerekli temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gülseren (2001, sf.135) empatinin tanımı yapılırken, zaman içinde kavramın farklı yönlerinin

Empatinin İki Farklı Yüzü: Kohut ve Rogers’a Göre Empati Read More »