Sokratik sorgulama: davranış değişiminde kişisel keşfin rolü

“En iyi kognitif terapide hiçbir cevap yoktur! Sadece milyonlarca kişinin farklı bireysel cevaplarının keşfine rehberlik edecek iyi sorular vardır.” (Padesky, 1993, sf.4) Bilişsel terapiler, en genel tanımıyla, danışanların irrasyonel düşüncelerini (Ellis) ya da adaptif olmayan bilişlerini, işlevsiz tutum ve varsayımlarını (Beck) değiştirmeye odaklanan terapilerdir. (Prochaska&Norcross, 2007, sf. 330) Ellis’in geliştirdiği akılcı duygusal davranış terapisi de […]

Sokratik sorgulama: davranış değişiminde kişisel keşfin rolü Read More »