İnsan Kendinden Nasıl Kurtulur? : Bir Kucaklaşma

Nesne ilişkileri kuramları çeşitli konularda birbirlerinden farklılık gösterseler de, genel olarak dinamik meseleleri bebeksi, ödipal dönem öncesi ve olgunlaşmamış olarak tanımlama eğilimindedirler. Bu kuramlara göre sonraki yaşamda devam eden meseleler – zarar veren nesneden kurtulamamak da bunların arasında sayılabilir- insanın temel ilişkisel ihtiyaçlarının dışa vurumu olarak değil, bebeksiliğin kalıntıları olarak değerlendirilebilir (Mitchell, 2009, sf.136). Bu […]

İnsan Kendinden Nasıl Kurtulur? : Bir Kucaklaşma Read More »