İhtiyaçların karşılanması sürecinde birey-çevre etkileşimi

Varoluşumuzu sürdürmek, büyümek ve gelişmek için, doğal ihtiyaçlarımızı karşılamamız; bu ihtiyaçları karşılamamız içinse çevreyle etkileşime geçmemiz gerekir. Bu anlamda, ihtiyacımız doğrultusunda, içinde yaşadığımız çevreyi etkilememiz ve o çevreden etkilenmemiz de kaçınılmazdır. Bireyin gelişimi üzerinde çok önemli bir etkisi olduğundan, birey-çevre arasındaki bu etkileşim Geştalt yaklaşımının da en temel bileşeni olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda Lobb’un […]

İhtiyaçların karşılanması sürecinde birey-çevre etkileşimi Read More »